Туристичний бренд УкраїниДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України» (ДУ «Укр. НДІ МР та К МОЗ України»)—науково-дослідна установа, основним напрямком діяльності є стратегічні дослідження природних лікувальних ресурсів України, формування санаторно-курортної галузі та розвиток медичного туризму в Україні.

Основними завданнями є вивчення механізму дії, безпечності та якості природних лікувальних ресурсів та удосконалення системи відновлювального лікування хворих на більш поширену та соціально-значущу патологію за рахунок дотримки етапності медичної реабілітації з метою відновлення працездатності, зниження рівня інвалідізації та запобігання ускладнень основного захворювання у дорослих та дітей. (згідно зі Статутом, затвердженим Наказом МОЗ України від 15.05.13 р. № 68-0).

 Основні напрями діяльності інституту:

  • фундаментальні дослідження механізму дії природних лікувальних ресурсів;
  • обґрунтування організаційно-методичних основ управління санаторно-курортною галуззю України;
  • опрацювання нормативно-правової документації щодо створення законодавчої бази функціонування санаторно-курортної галузі;
  • розробка медичних технологій з використанням природних лікувальних ресурсів та преформованих фізичних чинників для відновлювального лікування найпоширенішої патології дорослих та дітей;
  • медико-біологічна оцінка природних лікувальних ресурсів, їх раціональное використання та охорона;
  • ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів;
  • підготовка наукових кадрів за спеціальністю «медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія»;
  • науково-консультативна та методична допомога санаторно-курортним закладам різного підпорядкування;
  • видавнича діяльність, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції.