Туристичний бренд України

- визначає перспективні напрями наукової і науково-методичної діяльності;
- здійснює наукову і науково-методичну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;
- розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;
- затверджує теми дисертацій здобувачів, аспірантів та докторантів, а також їхніх наукових керівників (консультантів);
- затверджує результати атестації наукових співробітників;
- обирає за конкурсом на вакантні посади наукових співробітників;
- у межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань

СКЛАД
Вченої ради ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

Затверджений 10 червня 2020 р.

Голова Ради: БАБОВ Костянтин Дмитрович, Доктор медичних наук, професор, директор інституту;

Заступник голови Ради: ЦУРКАН Оксана Іванівна, Кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач Центру ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів, в.о. заступника директора з наукової роботи;

Вчений секретар Ради: ДМИТРІЄВА Галина Олександрівна, Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар;

ЧЛЕНИ РАДИ:

ДРАГОМИРЕЦЬКА Наталія Володимирівна, Доктор медичних наук, професор, лікар поліклініки інституту;

НАСІБУЛЛІН Борис Абдуллайович, Доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу фундаментальних досліджень;

ГУЩА Сергій Геннадійович, Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, в.о. завідувача відділу фундаментальних досліджень;

ЗАБОЛОТНА Ірина Борисівна, Доктор медичних наук, старший науковий співробітник відділу медичної реабілітації;

КОСОВЄРОВ Євген Олегович, Кандидат медичних наук, доцент, завідувач поліклініки інституту;

ПОЛЬЩАКОВА Тетяна Володимирівна, Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу медичної реабілітації;

БАХОЛДІНА Олена Іванівна, Завідувач клініко-діагностичної лабораторії, голова Первинної профспілкової організації інституту;

КОЄВА Христина Олександрівна, Завідувач Українського державного центру стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів;

АРАБАДЖИ Михайло В'ячеславович, Кандидат хімічних наук, провідний науковий співробітник Українського державного центру стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів;

ПЛАКІДА Олександр Леонідович, Кандидат медичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу медичної реабілітації;

ТРОФИМЕНКО Анастасія Сергіївна, Кандидат юридичних наук, завідувач науково-організаційним відділом;

БЕЗВЕРХНЮК Тетяна Миколаївна (за згодою), Доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедрою проектного менеджменту ОРІДУ НАДУ.