Back to Top
 
Ukrainian Belarusian Bulgarian Chinese (Traditional) English French German Greek Italian Polish Romanian Russian

+380 48 728 06 53

Наукова діяльність

Наукова тематика інституту, що виконується на засадах доказової медицини за єдиною проблемою "Курортологія та фізіотерапія", спрямована на:
- наукове обґрунтування бальнеологічної цінності, раціонального використання та збереження природних лікувальних ресурсів;
- фундаментальні дослідження механізму дії природних лікувальних ресурсів;
- опрацювання нових медичних технологій етапної (поліклініка, санаторій) реабілітації хворих на різноманітну патологію дорослих і дітей з застосуванням фізичних чинників;
- створення та удосконалення нормативно-правової документації функціонування санаторно-курортних закладів.

За рахунок коштів державного бюджету виконуються фундаментальна та прикладні НДР.
За спеціальним фондом виконуються дослідження щодо медико-біологічної оцінки низки природних лікувальних ресурсів усіх регіонів України; обґрунтовуються терміни придатності до споживання мінеральних вод, що фасуються у ПЕТФ- та скло-пляшки, проводиться моніторинг якості фасованих мінеральних вод.

Наукові твори

Правовласник Укр. НДІ МР та К виставляє на продаж (переуступає свої права) або дозволить використати об‘єкти інтелектуальної власності на певних умовах будь-якій зацікавленій особі.

Наукові твори за свідоцтвами:

№ 23690 «Електронний паспорт санаторно-курортного закладу»;

№ 26801 «Електронна форма щорічного звіту санаторно-курортного закладу»;

№ 36175 «Критерії оцінки природних територій курортів»,
автори: С.В.Леонова, О.М.Нікіпелова.
Лікувально-оздоровчий потенціал природних курортів пропонується оцінювати за допомогою критеріїв. Оцінка лікувально-оздоровчого потенціалу проводиться шляхом присудження балів кожному із запропонованих критеріїв. На підставі аналізу суми набраних балів від максимально можливої відбуватиметься диференціація природних територій за претендованим статусом (державного чи місцевого значення), що допоможе при підготовці пакету документів щодо оголошення природних територій курортів державного або місцевого значення відповідно до Закону України «Про курорти».