Родовище мінеральної природної столової води розташовано у екологічно-чистому районі Чернігова. Свердловину № 1 (323) м. Чернігів Чернігівської області пробурено на глибину 686 м. В районі площі водозабору можливих джерел поверхневого забруднення, як сміттєзвалища, накопичувачі промислових стоків, сховища отрутохімікатів, кладовища не виявлено.

Мінеральна природна столова вода «Поліське джерело»За своїм хімічним складом підземні води характеризуються як гідрокарбонатні магнієво-кальцієво-натрієві, кальцієво-натрієві.

Хімічний склад (мг/дм3):

Аніони: HCO3 – 250-450, SO4-<30, Cl+ - 50;

Катіони: Ca2+ - 5-100, Mg2+ - <100, (Na++K+) – 20-120

Мінералізація (г/дм3): 0,3–0,9.

Вміст нормованих компонентів та сполук у воді відповідає вимогам чинних нормативів. За радіаційними показниками підземні води відповідають гігієнічним нормативам згідно «Норм радіаційної безпеки України».

На підставі отриманих даних мінеральна вода свердловини №1 (323) м. Чернігів можна віднести до мінеральних природних столових вод з оздоровлюючим ефектом, так як вона викликає реакцію-відповідь з боку тільки окремих досліджених систем організму. Доказано спектр її біологічних ефектів, а саме – активація функціонального стану нирок та стимуляція жовчовивідної функції печінки.

ПАТ «Продовольча компанія «Ясен»Виробник мінеральної води «Поліське джерело» ПАТ «Продовольча компанія «Ясен» - відомий в Україні виробник продуктів харчування.

Компанія представляє продукцію під торгівельними марками «Ясен» (бакалійні вироби), «Kondissima» (кондитерські вироби), «Остреч» та «Поліське джерело» (мінеральні води та безалкогольні напої).

Сайт: http://yasen.com.ua/